5 février 2024

Liichtmëssdag

Dëst Joer huet d’Klass 4.2 Lampionen gebastelt fir den 2. Februar Liichtmëssdag ze feieren.

No e puer Stonnen waren dann och d’Lampionen fäerdeg:

null

D’ganz Klass war houfreg an huet och d’Lidd “Léiwer Härgottsblieschen” gesong.

https://youtu.be/xOIy8JTuTDY

Léiwer Härgottsblieschen, Gitt ons Speck an Ierbessen Ee Pond, zwee Pond, Dat anert Joer da gitt der gesond, Da gitt der gesond. Loosst déi jonk Leit liewen Loosst déi al Leit stierwen, (Variante: an déi al derniewent) Kommt der net bal, D'Féiss ginn ons kal. Kommt Der net gläich, Da gi mer op d'Schläich. Kommt der net geschwënn, D'Féiss ginn ons dënn. Kommt Der net gewëss, Da kritt Der e Schouss voll Nëss.

Version de Nik Welter (1929)

null

Chargement...